Vyhledávání osob v neznámém terénu – „OSOBA 2011“

V nočních hodinách ze dne 26.3. na 27.3.2011 se družstvo naší výjezdové jednotky ve složení: Jiří Slunečko – velitel družstva, Michal Bříza, Roman Charvát, Jiří Tomeš, Martin Dokládal a Jan Šanda účasnilo prověřovacího cvičení jednotek požární ochrany: ,,Vyhledávání osob v neznámém terénu – OSOBA 2011″ v Lužné u Rakovníka. Cvičení samotné probíhalo v okolních lesích, kde se nacházely dvě pohřešované osoby, těhotná žena a zraněný lyžař. Po obdržení instrukcí, jak bude vyhledávání probíhat následoval přesun jednotek o počtu cca 180 lidí k výchozímu bodu. Zde byla na okraji lesa vytvořena rojnice a započalo samotné vyhledávání, které se neobešlo bez problémů. Mezi největší problémy patřilo kromě zvládání obtížného terénu, také dodržovaní pravidelných rozestupů a dodržování stejné rychlosti postupu. Přibližně po hodině pátrání byla nalezena první hledaná osoba, těhotná žena. Po ošetření týmem paramediků byla žena transportována za pomocí nosítek k přistavenému vozidlu. Po krátkém odpočinku se pokračovalo s hledáním druhé osoby, která byla záhy nalezena, ošetřena a transportována. Po ukončení vyhledávání byli řidiči jednotek odvezeni k odstavené technice a následoval přesun účastníků do Lišan na vyhodnocení.
Na vlastní kůži jsme si ověřili, že vyhledat osobu v neznámém, obtížném terénu a navíc v noci není nic jednoduchého, jak pro jednotlivé hasiče, tak i pro velitele zásahu, kterému pomáhal zřízený štáb.
Za připravené cvičení velký dík SDH Lužná u Rakovníka a všem, kteří jim pomáhali.

Za JSDH Řevničov Michal Bříza


Vytisknout tento příspěvek Vytisknout tento příspěvek

Žádný komentář »

Komentáře RSS · TrackBack URI

Napište komentář

Musíte být přihlášen, abyste mohl napsat komentář.