Archive for Březen, 2011

Vyhledávání osob v neznámém terénu – „OSOBA 2011“

V nočních hodinách ze dne 26.3. na 27.3.2011 se družstvo naší výjezdové jednotky ve složení: Jiří Slunečko – velitel družstva, Michal Bříza, Roman Charvát, Jiří Tomeš, Martin Dokládal a Jan Šanda účasnilo prověřovacího cvičení jednotek požární ochrany: ,,Vyhledávání osob v neznámém terénu – OSOBA 2011″ v Lužné u Rakovníka. Cvičení samotné probíhalo v okolních lesích, kde se nacházely dvě pohřešované osoby, těhotná žena a zraněný lyžař. Po obdržení instrukcí, jak bude vyhledávání probíhat následoval přesun jednotek o počtu cca 180 lidí k výchozímu bodu. Zde byla na okraji lesa vytvořena rojnice a započalo samotné vyhledávání, které se neobešlo bez problémů. Mezi největší problémy patřilo kromě zvládání obtížného terénu, také dodržovaní pravidelných rozestupů a dodržování stejné rychlosti postupu. Přibližně po hodině pátrání byla nalezena první hledaná osoba, těhotná žena. Po ošetření týmem paramediků byla žena transportována za pomocí nosítek k přistavenému vozidlu. Po krátkém odpočinku se pokračovalo s hledáním druhé osoby, která byla záhy nalezena, ošetřena a transportována. Po ukončení vyhledávání byli řidiči jednotek odvezeni k odstavené technice a následoval přesun účastníků do Lišan na vyhodnocení.
Na vlastní kůži jsme si ověřili, že vyhledat osobu v neznámém, obtížném terénu a navíc v noci není nic jednoduchého, jak pro jednotlivé hasiče, tak i pro velitele zásahu, kterému pomáhal zřízený štáb.
Za připravené cvičení velký dík SDH Lužná u Rakovníka a všem, kteří jim pomáhali.

Za JSDH Řevničov Michal Bříza

Žádný komentář »

Sběr železného šrotu

Sbor dobrovolných hasičů v Řevničově pořádá, jako každoročně na jaře, sběr železného šrotu. Termín konání 9. 4. 2011, čas 8:00 hodin.

Plakát [PDF]

Žádný komentář »

3. výjezd roku 2011

Datum: 23. 3. 2011

Zásahová jednotka: Charvát M., Rais P.

Technika použitá při zásahu: Tatra 148-CAS 32, použito 6000 litrů vody.

Požár lesní, polní porost, tráva, Krupá, požár trávy před nádražím ČD, před uhelným skladem asi 15 x15 metrů.

(SMS systému KANGA+)

1 komentář »

2. výjezd roku 2011

Datum: 8. 3. 2011

Zásahová jednotka: Bříza Mich., Dokládal M., Charvát R., Očenáš J., Slunečko Jiří.

Technika použitá při zásahu: Tatra 148-CAS 32, použito 6000 litrů vody.

Požár lesní, polní porost, tráva Hředle 82, 10 x 10 na zahradě.

(SMS systému KANGA+)

1 komentář »

Letní dětský tábor.

Hasiči z Řevničova spolu s luženskými hasiči pořádají pro mladé hasiče (i ostatní děti) letní tábor ve Zruči u Plzně. Termín 24.7 – 30.7. Veškeré další informace, p.Haužvicová 721 616 307 nebo hauzvicova@tiscali.cz

Žádný komentář »