Akce 2007

1. akce – Výroční valná hromada SDH Novém Strašecí
Datum: 05.01.2007
05.01.2007, hod. 18,00

Účast SDH Řevničov: pan Herčík, Očenáč, Zábranský, Habeš, Šanda Jan.

Hudba: 3 členové kapely „Modrá muzika“

Celková účast: pan Kessler, HZS Kladno – Norbert Soukup, RA – Otto Tytzl, Stochov-Jan Šilhán,
starosta N.S. Jakub Kleindienst, technické služby – Podhorec Štefan, drogerie N.S.-Jan Bureš; SDH Lužná, SDH Řevničov, SDH Třtice.

Program VVH:

 1. Obsáhlá zpráva o činnosti:
  128 členů, z toho 30 žen
  29 událostí, z toho 23 požárů a 2 dopravní nehody
  výjezd za 3-6 minut
 2. Zpráva pokladníka
 3. Zpráva revizní komise
 4. Diskuze:
  1. Projev o.Tytzla
   2.polovina března = školení
   předání vyznamenání za pomoc při povodních 2006
  2. Projev J. Kleindiensta
   poděkování novému vedení SDH za uplynulý rok 2006
  3. Projev Š. Podhorce
  4. Projev pana Kesslera
  5. Zdravice – p. Herčík
  6. Zdravice – Pavel Ryba
  7. Zdravice – pan Hégr
  8. Projev J. Bureše
  9. Projev J. Šilhana, statistika výjezdů
  10. Projev A. Lieberzeita (nově zvolený místostarosta SDH NS)
  11. Závěr diskuze – Tomáš Novák, starosta SDH NS
 5. Hlasování o usnesení VVH
 6. Poděkování bývalému starostovi SDH + Modré muzice
 7. Závěr

 

2. akce – Výroční valná hromada SDH Řevničov
Datum: 13.01.2007
Výroční valná hromada sboru se konala 13.1.2007 v zasedací místnosti našeho Domu požárníků od 14. hodin. Jednání probíhalo podle předem schváleného programu. Po zprávách členů výboru následovalo schválení usnesení a plánu činnosti na rok 2007. Našeho jednání se zúčastnilo velké množství hostů z okolních SDH, místních složek, okresního sdružení a za Obecní úřad v Řevničově starosta p. Jiří Petráček. Jak napsal deník Rakovnicko dne 15.ledna 2007 „Dům požárníků praskal va švech“. Po ukončení jednání nasledoval již tradiční guláš a volná zábava za hudebního doprovodu skupiny Reflexy.

 

3. akce – Výroční valná hromada SDH Lužná
Datum: 19.01.2007
Výroční valná hromada SDH Lužná se konala v pátek 19. 1. od 17:00 v místním hostinci.

Schůze se zůčastnili tito naši členové: Slunečko J. (řidič), Herčík V., Šanda J., Zábranský A.

Dále zde byli členové SDH Ryhnolec, za okresní sdružení p. Š. Kejla a zastoupení z obce a místních složek.

Na schůzi byly předány stužky za věrnost a další vyznamenání a poděkování za práci na technice a za
práci s dětmi, dále pak věcné dary za obětavou práci na technice.

V diskuzi byly proneseny zdravice hostů a poděkování za obětavou práci hasičů.

Po zkončení schůze, před začátkem volné zábavy, proběhlo poprvé pasování nových členů výjezdové
jednotky, které by se mělo stát tradicí sboru pro další roky.

Nakonec následovala volná zábava, která se nad očekávání vydařila.

Za SDH Řevničov Šanda Jan

 

4. akce – Výroční valná hromada SDH Krupá
Datum: 20.01.2007
Výroční valná hromada SDH Krupá se konala v sobotu 20. 1. od 14:00 v místním hostinci.

Schůze se zúčastnili tito naši členové: Herčík V. a Šanda J.

Bohužel byl problém s dopravou, takže jsem požádal hasiče z SDH Lužná, kteří nás vzali při cestě s sebou.

Schůze se zúčastnili i další sbory z jejich okrsku, jmenovitě SDH Hředle, SDH Mutějovice, SDH Lhota pod Džbánem a
SDH Janov. Upřesňovali si zde také konání okrskové valné hromady, která se bude konat v Mutějovicích.

Za obec se zúčastnil p. Klátil, za okresní sdružení p. Hégr a další hosté z místních organizací.

Při zpáteční cestě z Krupé, kdy nás opět svezli hasiči z Lužné, jsme se ješte stavěli pozdravit
výroční schůzi SDH Ruda.

Obě schůze se vydařily a utužili se přátelské kontakty s dalšími sbory.

Za SDH Řevničov Šanda Jan

 

5. akce – Tradiční hasičský ples našeho sboru
Datum: 27.01.2007
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám přispěli svými dary do tomboly.

Zde je k nahlédnutí jejich seznam.

 

6. akce – Výroční valná hromada SDH Třtice
Datum: 03.02.2007
Výroční valná hromada SDH Třtice se konala 3.2.2007 od 16. hodin.

Za SDH Řevničov se zúčastnili tito naši členové: Herčík V., Zábranský A., Šanda J.,
Dokládal P., Verner Z., Očenáš J., Ševcík O. Za místní složky TJ Rekrea a Obecní úřad
Třtice. Za okresní sdružení p. Kejla. Ze zástupců okolních SDH – Řevničov a Nové Strašecí.
Schůze se zúčastnilo 45 členů a hostů.

Byly předneseny zprávy starosty, velitele,
mladých hasičů, hospodáře a revizní komise. Na schůzi byla zhodnocena činnost sboru
jak po sportovní stránce mladých a dospělých hasičů, tak i kulturní akce a brigády.
Po schůzi probíhala volná zábava za hudební produkce.

Za SDH Řevničov Šanda Jan

 

7. akce – Hasičský ples SDH Lužná
Datum: 03.02.2007
Ples se konal 3.2.2007 od 20:00 hodin. K tanci a poslechu hrála kapela Šlapeto.

Za SDH Řevničov se plesu zúčasnili Šanda Jan, Slunečko Jiří, Očenáš Jaroslav.

Účastí na plese v Lužné jsme oplatili luženským hasičům jejich
účast na našem plese, který se konal minulý týden.
Atmosféra na plesa družná a dobrosrdečná.

Za SDH Řevničov Šanda Jan

 

8. akce – Výroční valná hromada SDH Mutějovice
Datum: 10.02.2007
Výroční valná hromada SDH Mutějovice se konala 10.2.2007 od 15. hodin.

Za SDH Řevničov se zúčastnili tito naši členové: Herčík V., Šanda J., Očenáš J.
Za Obecní úřad Mutějovice se zúčastnil místostarosta Pinka M. Okresní sdružení zastupovali
Kejla Š. a Kessler J. Ze zástupců okolních SDH – Řevničov, Janov, Krupá, Hředle a Nesuchyně.
Sbor má 50 členů, 47 mužů a 3 ženy.

Byly předneseny zprávy starosty, velitele,
hospodáře a revizní komise. Tyto zprávy zhodnotily spolkovou činnost sboru – kulturní akce
a činnost výjezdové jednotky, stav techniky, zásahy u požárů a brigády.
Ve zprávách též zaznělo poděkování Obecnímu úřadu v Mutějovicích za podporu.
Byl přijat jeden nový člen a předáno vyznamenání. V závěru probíhala diskuse a schválení
usnesení v celém jeho rozsahu.
Po schůzi probíhalo občerstvení a volná zábava.

Za SDH Řevničov Šanda Jan

 

9. akce – Výroční valná hromada SDH Pochvalov
Datum: 10.02.2007
Výroční valná hromada SDH Pochvalov se konala 10.2.2007 od 17. hodin.

Za SDH Řevničov se zúčastnili tito naši členové: Herčík V., Šanda J., Očenáš J.
Za místní složky Obecní úřad Pochvalov zastoupený starostkou Miloslavou Novotnou.
Okresní sdružení zastupovali Kejla Š.a Kessler J.
Ze zástupců okolních SDH – Řevničov, Kozojedy, Vinařice a Smilovice.

Byly předneseny zprávy jednatele a hospodáře, které seznámily zúčastněné
o činnosti sboru po kulturní a výcvikové stránce, činnosti výjezdové jednotky a finanční
situaci sboru. Sbor má 40 členů. Dále následovala diskuse a pozvánky na různá výročí a
sportovní klání pořádané sborem. Po schůzi bylo podáno občerstvení a následovala volná
zábava.

Za SDH Řevničov Šanda Jan

 

10. akce – Okrskové kolo v požárním sportu Rynholec
Datum: 11.05.2007
Okrskové kolo v požárním sportu dospělých se konalo 11.5.2007 na fotbalovém hřišti v Rynholci od 17. hodin.

Za SDH Řevničov se zúčastnili tito soutěžící: Rais P., Habeš T., Štulík J., Štulík P., Ševčík O., Slunečko Jos., Očenáš J. a Dokládal M.
Za větrného počasí se naši borci po prvním kole umístili na 2. místě. Konečné pořadí po druhém kole nám vyneslo krásné 4. místo
ze sedmi soutěžících družstev.
Okresní sdružení zastupoval p. Miloslav Hégr, který byl zároveň hlavním rozhodčím a též předal dimlomy.
Okrskového kola se zúčastnili zástupci SDH Nové Strašecí, SDH Lány, SDH Řevničov, SDH Ruda, SDH Rynholec, SDH Lužná a SDH Třtice.

Poděkování patří všem soutěžícím, ale i členům doprovodu, kteří zde pracovali jako rozhodčí a technická pomoc.
Byli to Bříza M., Zábranský A., Šanda J. a Charvát M.

Za SDH Řevničov Charvát Miroslav

 

11. akce – Sranda mač – Smilovice
Datum: 16.06.2007
V sobotu 16.6. se uskutečnil v obci Smilovice, která je členem našeho okrsku, netradiční závod v požárním útoku místně pojmenovaný „Sranda mač“. Řevničovští hasiči se zúčastnili ve složení Herčík V., Slunečko Jiří, Šanda J., Zábranský A., Habeš T., Linc J., Dokládal M., Ševčík O., Očenáš J., Černý V. a Charvát M.

Závody se konaly na plácku u požární nádrže. Požární útoky se prováděly dvoukolově. V prvním kole zkrácený požární útok na jedno „béčko“ (nedostatek místa). Druhé kolo bylo stejné, ale s tím rozdílem, že každý aktér soutěže musel po startu vypít půllitr piva a poté předvést svoje umění.

Závodů se tradičně zúčastnila družstva ze Smilovic, Pochvalova, Kozojed, Vinařic a Řevničova.
Řevničovští v této konkurenci obsadili čtvrté místo. To také na místě náležitě oslavili nějakým kouskem piva i jiného chutného moku. Na závěr někteří naši členové (ti mladší) předvedli kulturní představení v místní požární nádrži. Můžeme konstatovat, že „Sranda mač“ se jako vždy vydařil.

Za SDH Řevničov Charvát M.

 

12. akce – Oslava 110 let založení sboru Malinová
Datum: 30.06.2007

 

13. akce – Oslava 120 let založení sboru Pochvalov
Datum: 07.07.2007
Oslava založení 120 let SDH Pochvalov se konala 7.7.2007 od 14. hodin.

Za SDH Řevničov se oslav zúčastnili tito naši členové: Herčík V., Charvát M., Zábranský A., Šanda J., Štulíková M., Slunečko Jiří, Habeš T., Ševčík O., Štulík J., Štulík P. a Stieberová Š. Za místní složky Obecní úřad Pochvalov zastoupený starostkou Miloslavou Novotnou. Okresní sdružení zastupovali Kejla Š.a Kessler J. Ze zástupců okolních SDH – Řevničov, Kozojedy, Vinařice a Smilovice.

Za SDH Řevničov Charvát M.

 

14. akce – Námětové cvičení SDH Kozojedy
Datum: 14.07.2007
Námětové cvičení se konalo v obci Kozojedy 14.7.2007.

Za SDH Řevničov se cvičení zúčastnili tito naši členové: Herčík V., Slunečko Jiří, Ševčík O., Štulík J., Štulík P.

Ze zástupců okolních SDH: Řevničov, Kozojedy, Vinařice, Smilovice, Pochvalov a Srbeč.

Za SDH Řevničov Slunečko Jiří.

 

15. akce – Setkání historické hasičské techniky
Datum: 15.09.2007
Bohužel článek členové sboru nedodali…

 

16. akce – Oslava 130 let založení sboru – Čistá
Datum: 28.09.2007

 

17. akce – Memoriál Ulricha a Beneše Chrášťany
Datum: 29.09.2007
Klání se konalo na místním hřišti za větrného, chladného počasí, bez dešťových srážek.

Za SDH Řevničov se zúčastnili tito soutěžící: Štulík J., Štulík P., Očenáš J., Ševčík O., Dokládal M., Rais V. a Jílek M.

Bohužel se toto družstvo neumístilo na předních místech, ale dík patří všem alespoň za snahu. Věříme, že v dalších ročnících se naše umístění bude zlepšovat.

Za SDH Řevničov Charvát Miroslav

 

18. akce – 1. kolo hry Plamen – Řevničov
Datum: 06.10.2007
V sobotu 6. října se uskutečnilo I. kolo okresní dětské soutěže „PLAMEN“.
Po dlouhé době se konalo v katastru naší obce a to v osadě Řevničov – nádraží.
I když, jak z názvu vyplývá, se jednalo o okresní kolo, nevětší část organizace této soutěže
ležela na bedrech aktivních členů našeho sboru. Na přípravě, která trvala asi tři týdny a
na samotném průběhu této soutěže se podílelo na třicet našich členů.

Za podzimního, ale nedeštivého počasí se v soutěži utkalo 41 hlídek
ze 27 SDH okresu Rakovník. Trasa branného závodu byla vytýčena v kopcovitém lesním terénu.
Soutěžilo se v sedmi kategoriích: přípravka, mladší, starší, dorost – smíšená družstva,
dorost – družstva, dorost – jednotlivci a dorostenky. Současně probíhala disciplína
štafeta dvojic.

Náš sbor zastupovaly čtyři hlídky. Dvě v kategorii mladší a dvě v kategorii starší.

Zde jsou kompletní výsledky soutěže:

přípravka:

 1. Lužná
 2. Čistá

mladší:

 1. Lužná A
 2. Krakov
 3. Třtice
 4. Lány
 5. Nové Strašecí
 6. Hřebečníky
 7. Lužná B
 8. Senomaty
 9. Zbečno
 10. Pochvalov
 11. Řevničov A
 12. Řevničov B
 13. Lubná
 14. Chrášťany
starší:

 1. Nové Strašecí
 2. Lužná A
 3. Řevničov A
 4. Slabce B
 5. Slabce A
 6. Olešná
 7. Chrášťany
 8. Hřebečníky
 9. Rynholec
 10. Třtice
 11. Lány
 12. Čistá B
 13. Čistá A
 14. Senomaty
 15. Pochvalov
 16. Kolešovice
 17. Jesenice A
 18. Řevničov B
 19. Jesenice B
dorost – sm.družstva:

 1. Rynholec

dorostenci – družstva:

 1. Lány

dorostenci – jednotlivci:

 1. Martin Urban – Lužná
 2. Jan Plincner – Čistá

dorostenky – družstva:

 1. Kolešovice

Poděkování patří všem soutěžícím za reprezentaci sboru, ale hlavně všem ostatním
členům, kteří se zde zúčastnili jako rozhodčí a organizátoři.

Za SDH Řevničov Charvát Miroslav

 

19. akce – Akce pro ZŠ Krušovice
Datum: 10.10.2007

Fotografie z některých akcí: foto-vyjezdy-2007


Vytisknout tento příspěvek Vytisknout tento příspěvek

Žádný komentář »

Komentáře RSS · TrackBack URI

Napište komentář

Musíte být přihlášen, abyste mohl napsat komentář.