1. výjezd roku 2012

Datum: 16.2.2012

Zásahová jednotka: Bříza Milan, Charvát M., Charvát R., Rais P.

Technika použitá při zásahu: Tatra 148 CAS 32, použito 0 litrů vody.

Požár, nízké budovy, Kroučová 12, kotel dýmí ve sklepě, RD 1 patro.

(SMS systému KANGA+)


Vytisknout tento příspěvek Vytisknout tento příspěvek

1 komentář »

  1. 1

    mcharvat řekl(a),

    17. února 2012 @ 20:25

    Průzkumem sklepa zjištěn automatický kotel se zásobníkem (násypkou) na uhlí, který již nejevil žádné známky hoření, ani kouření a rovněž ve zbývajících prostorech sklepa nebyly zjištěny žádné příznaky hoření. V ohništi kotle byly dohořívající zbytky paliva a kotel byl majitelkou vypnut. Otevřením zásobníku na uhlí bylo zjištěno, že účinkovalo automatické hašení násypky.
    Bylo rozhodnuto o vyprázdnění zásobníku (cca.100 kg uhlí) z důvodu vyloučení možného zahoření uhlí v prostoru násypky.

Komentáře RSS · TrackBack URI

Napište komentář

Musíte být přihlášen, abyste mohl napsat komentář.