Akce 2006

1. akce – Besídka nejmenších hasičů 2006
Datum: 04.01.2006
4. ledna se konala vánoční besídka nejmenších hasičů pod vedením vedooucích p. Malecké, p. Haužvicové a p. Szakové v Domě požárníků. Podle reakcí dětí besídka měla velký úspěch.

 

2. akce – Výroční valná hromada SDH Řevničov 2006
Datum: 14.01.2006
Naše výroční valná hromada se konala ve velké zasedací místnosti Domu požárníků od 14:00. Jako vždy probíhala dle předem schváleného programu. Jednání řídil p. Charvát, který zastoupil starostu sboru, protože starosta p. Herčík byl v té době v lázních. Své zprávy přednesli velitel p. Zábranský, hospodář p. Petráčková, za revizní komisi sl. Bechyňská, za vedoucí mladých hasičů p. Malecká a p. Hlaváčková. Návrh usnesení a plán činnosti na rok 2006 přečetla p. Hlaváčková. Zúčastnili se též zástupci HZS Rakovník, Okresního sdružení dobrovolných hasičů a sborů z okolních obcí. Jednání byla přítomna i místostarostka Obecního úřadu v Řevničově p. Hošková. Po skončení jednání nasledovalo občerstvení a volná zábava za hudebního doprovodu skupiny Reflexy. Celá naše akce proběhla úspěšně a doufáme, že na ni budou všichni dlouho vzpomínat.

 

3. akce – Tradiční hasičský ples
Datum: 14.01.2006
V sobotu 21. ledna se konal již tradiční hasičský ples v místní sokolovně. K tanci a poslechu hrála skupina Laura, předtančení Magdalena Röderová a Kiryl Putrik. Bohatá tombola byla jako vždy brzy rozebrána. Podle hojné účasti lze soudit, že se ples vydařil.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří nám přispěli svými dary do tomboly.

 

4. akce – I. kolo v požárním sportu – Lány
Datum: 06.05.2006
Soutěžilo se pouze v požárním útoku. Každé družstvo mělo dva pokusy. Započítával se lepší čas.

Soutěže se zúčastnili tito členové:

 • Bříza Milan – proud
 • Ševčík Ondřej – proud
 • Slunečko Jiří – strojník
 • Slunečko Josef – sací vedení
 • Štulík Petr – sací vedení
 • Očenáš Jaroslav – sací vedení
 • Štulík Jiří – rozdělovač
 • Rais Václav ml.
 • Dokládal Martin

Za SDH Bříza Milan

 

5. akce – 12. závod veteránů do vrchu – Mělník
Datum: 02.06.2006
Ve dnech 2. – 4.6.2006 jsme se zúčastnili závodů veteránů do vrchu v Mělníku. Již v pátek odjížděla první skupina s červenou ERENKOU. Tuto skupinu tvořili členové našeho sboru Verner Z., Šanda J., Slunečko Jiří., Ševčík O., Štulík P., Arnošt J., Očenáš J., Salač Z. a Stiebrová Š. Po příjezdu do kempu, kde se každoročně sjíždějí účastníci závodu, jsme postavili stan o velikosti 6 x 9 metrů a roztopili gril pro večerní grilování. Večer se k nám ještě připojil pan Šanda Vl. se svojí motorkou Čechie. Celý večer (až do pozdních hodin), jsme strávili při grilování s pořadateli závodu a s kolegy z německého klubu veteránů.
Následující den se k nám připojili další členové našeho sboru se zelenou ERENKOU. Jmenovitě Rais P., Zábranský A., Arnoštová J. a Arnoštová K. Po dopolední prohlídce vozidel v kempu následovala exhibiční jízda veteránů městem. Samotné závody začaly v odpoledních hodinách. Tvořily je dvě kola závodů do vrchu a jízda zručnosti. Večer probíhalo vyhlášení výsledků a volná zábava pořádaná klubem za hudebního doprovodu skupiny Pohoda. Naše zelená ERENKA, kterou řídil Rais P. se umístila na velmi pěkném 2. místě a druhá červená ERENKA s řidičem Vernerem Z. na 11. místě ve své kategorii.
V neděli ráno nás ještě čekala exkurze na stanici Hasičského záchranného sboru v Mělníku s nimž jsme během závodů navázali kontakt.
Počasí po všechny dny akce přálo, proto můžeme konstatovat – akce se vydařila.

Za SDH Šanda Jan

 

6. akce – 2. kolo v požárním sportu – Ruda
Datum: 10.06.2006
Za náš sbor se zúčastnilo družstvo mužů ve složení:

 • Bříza Milan
 • Štulík Petr
 • Štulík Jiří
 • Ševčík Ondřej
 • Slunečko Josef
 • Očenáš Jaroslav
 • Rais Václav ml.
 • Dokládal Martin
 • Tomeš Jiří

Soutěž začala štafetou 4×100 m.
Bohužel ani jedno naše družstvo se nevyvarovalo chyb a jak první štafeta ve složení
Ševčík O., Očenáš J., Štulík J., Štulík P., tak druhá štafeta ve složení Dokládal M.,
Tomeš J., Bříza M., Rais V., byly diskvalifikovány. První štafeta za špatnou předávku
a druhá za předčasně odpojené proudnice.

Po tomto nevydařeném začátku jsme v dalších disciplínách bojovali jen s časem.
Běh na 100 m s překážkami běželi: Ševčík O., Štulík J., Očenáš J., Bříza M.
Požární útok provedli: Dokládal M. (strojník), Štulík P., Očenáš J., Tomeš J. (sací vedení),
Štulík J. (rozdělovač), Rais V., Ševčík O. (proudy).

Výkon našeho družstva stačil v celkovém umístění na 10. – 13. místo.

Za SDH Bříza Milan

 

7. akce – Sranda mač – Smilovice
Datum: 10.06.2006
V sobotu 10.6. se uskutečnil v obci Smilovice, která je členem našeho okrsku, netradiční závod v požárním útoku. Řevničovští hasiči se zúčastnili ve složení Herčík V., Rais P., Slunečko Jiří, Šanda J., Salač. Z. a Stiebrová Š.

Závody se konaly na plácku mezi hasičskou zbrojnicí a požární nádrží. Požární útoky se prováděly na dvě kola. V prvním kole zkrácený tradiční útok, ale do oblouku (z nedostatku místa), druhé kolo bylo podobné s tím rozdílem, že každý aktér soutěže musel po startu vypít půllitru piva a poté předvést svoje umění.

Závodů se zúčastnila družstva ze Smilovic, Pochvalova, Kozojed a Vinařic. Zvítězili domácí borci.

Klání se konalo současně se závody II. kola v požárním sportu v Rudě, proto jsme z nedostatku techniky a mužstva předvedli jen několik ukázek pro děti a dospělé. Předvedli jsme zásah při použití vozu CAS 32 na podvozku Tatra 148, plnění vozu pomocí plovoucího čerpadla Honda a zásah lafetovou proudnicí. Po ukončení si mohli děti vyzkoušet stříkání a ovládání lafety. Nikdo z dětí nezůstal suchý.

Navrátili jsme se v podvečerních hodinách a můžeme konstatovat, že jako vždy, se akce zdařila.

Za SDH Šanda Jan

 

8. akce – Oslava 120 let založení sboru – Slabce
Datum: 17.06.2006

 

9. akce – Svatba našeho kolegy hasiče T. Habeše
Datum: 23.06.2006
Veškeré informace jsou k dispozici na http://www.aja-tom.wz.cz/

 

10. akce – Oslava založení sboru – Přílepy
Datum: 01.07.2006

 

11. akce – Tradiční opékání selátka
Datum: 01.07.2006

 

12. akce – Oslava 120 let založení sboru – Lhota pod Džbánem
Datum: 15.07.2006

 

13. akce – Oslava 120 let založení sboru – Lužná
Datum: 23.07.2006
Dne 23.7.2006 se členové SDH Řevničov V. Herčík, A. Zábranský a J. Šanda s hasičským vozidlem – veteránem PRAGA RN zúčastnili 120. výročí založení SDH v Lužné u Rakovníka. Osobním vozidlem se oslavy zúčastnil T. Habeš.

Slavnostní schůze se konala v kulturním středisku v Lužné od 10,00 hod. Přítomni byli za OSDH starosta pan Kejla, za středisko Hasičského záchranného sboru Rakovník pan Jelínek, ředitel HZS. Dále byli přítomni členové SDH Lužná a okr. Vsetín na Moravě se kterou SDH Lužná udržuje družební vztahy. Za SDH v okr. Rakovník byli přítomni SDH Krupá, SDH Nové Strašecí, SDH Chrášťany, SDH Křivoklát, SDH Kolešovice, SDH Lány, SDH Nesuchyně a členové obce Baráčníků z Lužné. Pohoštění – svačina a oběd bylo podáváno v kulturním středisku a bylo velmi dobré. V odpoledních hodinách bylo v blízkosti hasičské zbrojnice provedeno hašení motorového vozidla ze kterého byli vyprošťováni lidé. Z Vysokozdvižné plošiny byl hezký pohled na celou obec.

Za SDH Vlastimil Herčík

 

14. akce – Rozloučení s prázdninami 2006
Datum: 02.09.2006
Stalo se již v Řevničově tradicí, že na závěr prázdnin pořádají hasiči zábavné odpoledne pro děti. Letošní „Rozloučení s prázdninami“ připadlo na sobotu 2.září. Začátek akce byl stanoven ne 14. hodin a vše probíhalo u místní Sokolovny. Počasí nám tentokrát opravdu přálo, po několika dnech vysvitlo slunce.

Pro děti bylo připraveno množství zábavných a sportovních disciplin, za jejich splnění získávají body, které si potom vymění za výhry. Připraveno bylo množství různých dobrot, ale i školní potřeby a různé drobnosti.

Každým rokem se snažíme program zpestřit. Letos přijala pozvání skupina příslušníků Vězeňské služby ČR z vazební věznice Ruzyně. V zajímavém vstupu nám předvedli např. vyhledávání omamných látek pomocí speciálně cvičeného psa, zadržení ozbrojeného zločince zásahovou jednotkou a služebním psem. Kdo chtěl, mohl si i vyzkoušet jak studí želízka na rukou, prohlédnout vybavení a dokonce očichat vzorky různých omamných látek, to vše se zajímavým a zasvěceným výkladem.

Na závěr programu předvedli nejmladší členové sboru požární útok a celou akci završil táborák s opékáním buřtů.

Nezbývá než poděkovat všem zúčastněným a také vyjmenovat ty, kteří se na akci podíleli: Myslivci, Sokol, SK Sparta, Rybáři, Baráčníci, Astacus a Obecní úřad Řevničov.

Za SDH M. Petráček

 

15. akce – Setkání zasloužilých hasičů Středočeského kraje
Datum: 21.09.2006
Dne 21. září 2006 se uskutečnila na našem okrese krajská akce „Setkání Zasloužilých hasičů“ ze Středočeského kraje. Akce začala prohlídkou Královského pivovaru Krušovice a návštěvou 154. Záchranného praporu Rakovník. Závěrečná schůze proběhla v kulturní místnosti našeho sboru. Po jednání se podávalo občerstvení a následovala volná zábava. Z 95-ti Zasloužilých hasičů Středočeského kraje se tohoto setkání účastnil i Zasloužilý hasič, starosta našeho sboru, p. Vlastimil Herčík.

Akce byla velmi dobře hodnocena jak samotnými účastníky, tak i pořadatelem – OSH Rakovník. Velké poděkování za perfektní obsluhu patří našim členkám, členům a ostatním, kteří nám s obsluhou pomáhali.

Za SDH Řevničov M. Charvát

 

16. akce – Výroční valná hromada Hředle
Datum: 16.12.2006
Účast SDH Řevničov: pan Herčík, Očenáč, Slunečko Jiří, Zábranský, Habeš + Švarc Josef (bývalé SDH Krušovice)

Účast na schůzi: 24 členů, 15 hostů

Zúčastněné Sbory: pan Hegr (hasiči RA), SDH Krupá, SDH Mutějovice, SDH Řevničov.

 1. Uvítání
 2. Projev
 3. Zpráva pokladníka
 4. Zpráva revizní komise
 5. Návrh delegátů na výroční valnou hromadu okrsku
 6. Návrh na volbu strojníka, hospodáře a velitele sboru
 7. Návrh činnosti SDH Hředle pro rok 2007 (hlavně posílení členské základny)
 8. Diskuze:
  1. zahrádkáři Hředle
  2. SDH Řevničov
  3. SDH Krupá
  4. SDH Mutějovice
  5. Převzetí stužky za věrnost + převzetí členského průkazu nového člena
  6. Projev pana Hegra
  7. Poděkování starosty SDH hospodáři SDH + blahopřání k 60. letům člena SDH Hředle
  8. SDH Mutějovice
 9. Návrh na usnesení, schválení
 10. Závěr (hod. 15,05)

 

17. akce – Výroční valná hromada SDH Zbečno
Datum: 16.12.2006
16.12.2006, hod. 17,00

Účast SDH Řevničov: pan Herčík, Očenáč, Slunečko Jiří, Zábranský, Habeš, Šanda Jan.

Účast na schůzi: 24 členů, 15 hostů

Zúčastněné Sbory: pan Jelínek (hasiči RA), SDH Sýkořice, SDH Řevničov.

 1. Uvítání
 2. Projev
 3. Výčet požárů ke kterým byl povoláno SDH Zbečno
 4. Zpráva hospodářky
 5. Zpráva revizní komise
 6. Zpráva o činnosti mládeže
 7. Projev starosty obce Zbečno
 8. Projev pana Jelínka (hasiči Rakovník)
 9. Projev pana Keslera
 10. Diskuze, probírání budoucích oslav výročí 130 let založení SDH Zbečno
 11. Zdravice jednotlivých sborů
 12. Návrh na usnesení, schválení
 13. Závěr (hod. 18,50)

Předběžný termín bálu: 17.03.2007

Fotografie z některých akcí: foto-vyjezdy-2006


Vytisknout tento příspěvek Vytisknout tento příspěvek

Žádný komentář »

Komentáře RSS · TrackBack URI

Napište komentář

Musíte být přihlášen, abyste mohl napsat komentář.