Akce 2009

1. akce – Začátek nového roku
Datum: 01.01.2009
Začátkem roku 2009, leden až březen, naši mladí hasiči trávili v místní tělocvičně ZŠ.
Zde se samozřejmě děti zdokonalují v tělesné výchově a míčových hrách.
Během dubna už pilně cvičíme venku, ale hlavně se připravujeme na hasičské závody.
První naše závody začínají právě na konci dubna a další pokračují až do října.

Seznam starších hasičů

 • Cívka Tomáš
 • Haužvic Petr
 • Hrdličková Ivana
 • Linc Jakub
 • Lincová Věra
 • Patráková Adéla
 • Petráček Dominik
 • Szaková Lenka
 • Tylečková Elyzabet
 • Vait Lukáš
 • Verner Tomáš
 • Větrovcová Tereza

Seznam mladších hasičů

 • Fecková Michaela
 • Fecková Veronika
 • Lidický Martin
 • Szaková Iva

 

2. akce – Zbečno – požární útok
Datum: 25.04.2009
V tento den se mladí hasiči zúčasnili ve Zbečně v kempu „Riviéra“ hasičského netradičního závodu – požárního útoku. Za náš sbor startovalo družstvo starších ve složení

 • Haužvic Petr
 • Patráková Adéla
 • Petráček Dominik
 • Vait Lukáš
 • Větrovcová Tereza
 • Vyskočil Josef
 • Zikmund Marek

Umístili jsme se na pěkném 7. místě. Během dubna a celého května pilně trénujeme na II. kolo hry Plamen, které proběhne v Heřmanově.

 

3. akce – Předání vozidla JSDH Lužná
Datum: 15.05.2009
Za SDH se zúčasnili Bříza M., Charvát M., Slunečko Jiří, Šanda Jan.

 

4. akce – Orsková soutěž I. kolo Nové Strašecí
Datum: 15.05.2009
Za SDH Řevničov se zúčasnili převážně dorostenci.

 • Šíma Václav
 • Tomeš Jiří
 • Bříza Michal
 • Vacínek Michal
 • Dokládal Martin
 • Jílek Milan
 • Tomeš Pavel

Výsledky: 1. Řevničov, 2. N. Strašecí, 3. Rynholec, 4. Lužná, 5. Třtice, 6. Ruda

 

5. akce – Okresní soutěž dorostu a dospělých II. kolo
Datum: 23.05.2009

 • Dokládal M.
 • Hlaváčková K.
 • Černý J.
 • Charvát R.
 • Raisová J.
 • Truksová V.
 • Vacínek M.
 • Bříza M.
 • Šíma V.

Ve své kategorii obsadil dorost smíšený 1. místo.

 

6. akce – II. kolo hry Plamen Heřmanov
Datum: 29.05.2009
Závodů se zúčastnilo družstvo starších v počtu 11. soutěžících. V disciplínách – štafeta 4 x 60m, štafeta 4 x 100m, požární útok CTIF, pořární útok nás reprezentovali

 • Cívka tomáš
 • Haužvic Petr
 • Lincová Věra
 • Patráková Adéla
 • Petráček Dominik
 • Tylečková Elyzabet
 • Vait Lukáš
 • Verner Tomáš
 • Větrovcová Tereza
 • Vyskočil Josef
 • Zikmund Marek

Jelikož tyto závody probíhají vždy od pátku do soboty, máme i připravené ubytování.
Děti jsou samozřejmě nadšené.
Tato soutěž neprobíhala zrovna nejlépe, protože celý víkend pršelo a dráhy byly kluzké.
Projevilo se to i na našem umístění. Umístili jsme se na 11. místě.
Napřesrok to bude určitě lepší.

 

7. akce – Tradiční dětský den
Datum: 01.06.2009
Tento den je věnován dětem.

Naše SDH a místní ZŠ připravila pro děti ZŠ netradiční branné závody a besedy se záchranáři.
Soutěže se konaly na fotbalovém hřišti. Bylo připraveno 7 disciplín.
U každého stanoviště byl jeden dospělý a dva dorostenci z řad našeho sboru.
Soutěžilo se například v topografii, zdravovědě, požární ochraně, hodu granátem,
ručkování po laně, stříkání džberovkou a v mnohém dalším.
Škola rozdělila třídy na 1. a 2. stupeň. Když 1. stupeň soutěžil na hřišti,
druhý se v naší zbrojnici účastnil besedy s profesionálními hasiči a zdravotními záchranáři.
Besedu na téma požární ochrana provedli hasiči z HZS Kladno a zdravotní besedu zorganizovali záchranáři Žatec.
Celá akce byla zakončena požárním útokem a vyhlášením vítězů.

 

8. akce – Luženská šedesátka
Datum: 07.06.2009
Již třetím rokem jsme vyrazili na na Luženskou šedesátku – netradiční soutěž
v požární disciplíně. Za náš sbor se účastnila 3 děvčata a 1 chlapec.
Jelikož jsme byli nejmladší ze starší kategorie, tak jsme přivezli domů
neoslnivé výsledky.

Patráková Adéla 11. místo

Halbichová Lucie 15. místo
Haužvic Petr 19. místo
Tylečková Eliška 24. místo

Tímto měsícem pro nás prozatím skončili hasičské závody.
Během léta se naše schůzky nekonají, ale letošní prázdniny
pro nás budou přece jen trošku jiné. V měsíci srpnu vyrazíme
na hasičský dětský tábor.

 

9. akce – Letní tábor Zruč – Senec
Datum: 09.08.2009
Byli jsme pozváni, abychom se zúčastnili s SDH Lužná a SDH Kolešovice
společného dětského tábora. Tábor se konal ve dnech 9. – 15.8.2009.

Cena pro naše mladé hasiče byla 1500 kč.
Děti byly ubytovány ve stanech a při zhoršeném počasí, které bylo pouze dva
dny, se přestěhovaly do hlavní budovy.
Po celé dny hrály různé hry. Hlavní byla celotáborová hra „Cesta kolem světa“.
Určitě bylo hodně zážitků, jak pro děti tak pro vedoucí.
Všem určitě utkvěl v hlavě bobřík odvahy, který se samozřejmě konal v noci.
Pro děcka byla každý večer pořádána diskotéka a byli jsme se i párkrát koupat
v místním rybníce.

Tábora se z našeho sboru zúčastnilo 10 dětí a 5 vedoucích.
Celý tábor čítal 50 dětí a 22 dospělých. Nesmíme zapomenout na 5 skvělých kuchařek,
které se o náše žaludky báječně staraly.
Všem se nám líbilo a za rok se sejdeme znovu.

 

10. akce – Rozloučení s prázdninami 2009
Datum: 29.08.2009
Na konci srpna pořádá náš sbor každoročně ve spolupráci s myslivci, baráčníky,
sokoly, rybáři, maminkami z Řevničova a obecním úřadem rozloučení s prázdninami.
Máme dostatek disciplín hlavně pro malé děti, které jsou odměňovány různými cenami.
Bonbóny, čokoládami, pastelkami, fixy, sešity a dalšími pomůckami a mlskami.
Po ukončení předvedou naši mladí hasiči požární útok a pak hurá na opékání špekáčků.

 

11. akce – Začíná školní rok
Datum: 01.09.2009
Je 1. září a nám začíná další školní rok.
Tento rok nás čeká velká spousta práce v přípravě na I. kolo hry Plamen.
Po celou dobu se budeme připravovat na soutěže, abychom získali co nejlepší výsledky.
Určitě nejvíce musíme zopáknout uzle, požární ochranu, topografii a také hodně trénovat štafetu dvojic.

 

12. akce – III. Sraz historické hasičské techniky
Datum: 12.09.2009

 

13. akce – Memoriál Chrášťany
Datum: 26.09.2009

 

14. akce – Oslavy 125 let založení SDH Třtice
Datum: 03.10.2009

 

15. akce – Plamen I. kolo – Rynholec
Datum: 10.10.2009
Letošních závodů požární všestrannosti a štafety dvojic se zúčasnilo
družstvo starších. Byly vytvořeny dvě hlídky. I když po celý den pršelo
naši mladí si vedli nad očekávání dobře.

Hlídka „A“ ve složení: Hrdličková I., Patráková A., Větrovcová T., Haužvic P., Verner T. si vedla skvěle. Ve štafetě obsadila 3. a v ZPV 5. místo.

Hlídka „B“ ve složení: Linc J., Petráček D., Vait L., Vyskočil J., Zikmund M. si už tak dobře nevedla a obsadila 16.místo ve štafetě a 14. místo v ZPV.

Díky hlídce „A“ jsme v celkovém pořadí skončili na krásném 2. místě.
Je to výborný start do jarní soutěže a doufejme, že toto umístění obhájíme.
Během zimy budeme opět chodit trénovat fyzičku do tělocvičny místní školy.

ZPV se zúčasnilo též družstvo dorostu (smíšené) ve složení: Hlaváčková K., Raisová J., Bříza M., Charvát R., Novotný J., Vacínek M. Toto družstvo obsadilo 1. místo ve své kategorii.

Za vedoucí mládeže a rozhodčí se z našeho sboru zúčasnili Hlaváčková V., Haužvicová H., Truksová V., Vejražková P., Bříza M., Charvát M.

 

16. akce – Taktické cvičení okrsku Řevničov
Datum: 10.10.2009
Druhou říjnovou sobotu odpoledne uspořádal okrsek č. 8 – Řevničov, pod vedením
p. Josefa Stacha a p.Valdemara Hampejse z SDH Pochvalov okrskové námětové cvičení.
Tohoto cvičení se zúčastnili dobrovolní hasiči z Kozojed, Smilovic, Pochvalova, Kroučové, Řevničova a Krušovic. SDH Třtice byl omluven.
V 14:30 po ohlášení fiktivního požáru na „Kříži“ byli svoláni členové JSDH Pochvalov SMS
zprávami systému Kanga+ ke kulturního domu. Odtud vyrážel konvoj zásahových automobilů pod vlasním
dohledem z důvodu bezpečnosti silničního provozu k místní požární nádrži. Zde se
započalo s dálkovou dopravou vody za použití 5. přenosných motorových stříkaček a
hadicového vedení 21 x „B“ + 3 x „C“. Ve 14:46 po prudkém stoupání dlouhém 560
metrů se nám úspěšně podařilo dopravit vodu až na místo zásahu. Po rozebrání
vedení se členové sborů přesunuli do místní restaurace „U RUDOLFA“ kde
následovalo vyhodnocení celé akce a vřelá debata všech zúčastněných.

JSDH Řevničov – Avia DVS + PS 12 (4x“B“), 6 členů – velitel p. Bříza.

JSDH Pochvalov – Mercedes Mn310 PS 12 (1x“B“ + 3x“C“), 7 členů – pod velením p. Stacha.

JSDH Smilovice – Škoda Octavia + PS 16 + (4x“B“) 6 členů velitel p.Kozár.

JSDH Kozojedy – Tatra 805 + PS 12 + (4x“B“) 4 členi s velitelem p.Chmelem.

JSDH Kroučová – IVECO Magirus FH06 + (4x“B“ + 2 x savice + sací koš) 10 členů pod velením p.Hurta.

JSDH Krušovice – IFA W50 + PS 12 + (4x“B“) 4 členi pod velením p. Suchopárka.

Cvičení prověřilo naší akceschopnost a spolupráci při řešení krizových situací.
Všem členům výjezdových jednotek děkujeme za účast a budeme se těšit na další
setkání u akcí pořádaných nejen okrskem Řevničov.

Za SDH Pochvalov velitel p. Josef Stach.

 

17. akce – Taktické cviční Lužná
Datum: 17.11.2009
Taktické cvičení dálková doprava vody hadicemi v Lužné.
Zúčasnili jsme se v počtu pěti členů: Bříza M., Slunečko Jiří, Šanda J., Dokládal M., Ševčík O.
Technika: Avia A30 DVS, stříkačka PS12, přechod A/B, přetlakový ventil a 12 kusů hadic „B“,
použito bylo 10 kusů, 1 zapůjčena a 1 jako rezerva pro případ poškození, stroje běžely asi 90minut.
Voda se dopravovala z Pelcova rybníka v Lužné potokem, po polních cestách, pěšinách, cyklosteskách do Rakovníka
na Tyršovo koupaliště. Zúčastnilo se 13 JSDH obcí a tecnická rota z Rakovníka.
Celkem 20 družstev. Po skončení cvičení proběhlo vyhodnocení s předáním pamětních listů,
které předávali starosta obce Lužná p. Dvořák a senátor PhDr. Marcel Chládek.

Článek o akci na Požáry.cz

 

18. akce – Výroční valná hromada SDH Plchov
Datum: 21.11.2009
Zúčasnili jsme se v počtu tří: Šanda J., Verner Z., Zábranský A.
Schůze začala v 18:00, byla zároveň i volební. Mimo nás se zúčastnili i hasiči ze Třtice.
Jako host starosta obce a okresní starosta SDH Kladno. Na schůzi kromě voleb byly předneseny zprávy jednotlivých členů výboru, po oficiální části bylo občerstvení a pak volná zábava s živou muzikou.

Za SDH Řevničov Jan Šanda

Fotografie z některých akcí: foto-vyjezdy-2009


Vytisknout tento příspěvek Vytisknout tento příspěvek

Žádný komentář »

Komentáře RSS · TrackBack URI

Napište komentář

Musíte být přihlášen, abyste mohl napsat komentář.