Akce 2008

1. akce – Výroční valná hromada SDH Chrášťany
Datum: 05.01.2008
Výroční valná hromada SDH Charášťany se konala v sobotu 5.1. od 18:00 v sále místního kulturního zařízení.

Schůze se zůčastnilo pět našich členovů: Slunečko J., Herčík V., Šanda J., Očenáš J. a Ševčík O.

Dále zde byli přítomni členové SDH Kněževes, za okresní sdružení p. Š. Kejla, za HZS Rakovník p. O. Titzl a obec zastupovala starostka p. J. Klapáková.

Byly předneseny zprávy starosty, velitele, hospodáře a vedoucího ml. hasičů. Dále byly předány medaile, odznaky odbornosti a další vyznamenání a poděkování za práci na technice a za práci s dětmi.

V diskuzi byly proneseny zdravice hostů a poděkování za obětavou práci hasičů. Za zmínku stojí říci, že p. starostka obce p. Klapáková přednesla zdravici ve verších.

Po zkončení schůze následovalo občrstvení a volná zábava.

Za SDH Řevničov Šanda Jan

 

2. akce – Výroční valná hromada SDH Řevničov
Datum: 12.01.2008
Výroční valná hromada sboru se konala v sobotu 12.1.2008 v zasedací místnosti našeho Domu požárníků od 14. hodin. Jednání probíhalo podle předem schváleného programu. Po zprávách členů výboru následovalo schválení usnesení a plánu činnosti na rok 2008. Našeho jednání se zúčastnilo velké množství hostů z okolních SDH, místních složek, okresního sdružení a HZS v Rakovníku. Bohužel za Obecní úřad v Řevničově se nenašel nikdo, kdo by se naší výroční valné hromady zúčasnil. Po ukončení jednání následovalo občerstvení ve formě již tradičního guláše a volná zábava za hudebního doprovodu skupiny Reflexy.

 

3. akce – Smilovice – okrsková schůze
Datum: 16.05.2008

 

4. akce – Zavidov – dětská soutěž
Datum: 23.05.2008

 

5. akce – Mělník – závody veteránů
Datum: 31.05.2008

 

6. akce – Vinařice – výročí založení a ukázky dětí
Datum: 31.05.2008

 

7. akce – Krušovice – dětský den
Datum: 31.05.2008

 

8. akce – Luženská šedesátka – soutěž dětí
Datum: 07.06.2008

 

9. akce – Krupá – 125 let založení sboru
Datum: 14.06.2008

 

10. akce – Hředle 130 let založení sboru
Datum: 21.06.2008

 

11. akce – Sranda mač Smilovice
Datum: 21.06.2008

 

12. akce – Oslava 125. výročí SDH Řevničov
Datum: 28.06.2008
V sobotu 28. června 2008 uspořádali dobrovolní hasiči z Řevničova v okolí Domu požárníků oslavy k 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Řevničově.

Program zahájil již v 8 hodin ráno hasičský budíček. Posádka historického hasičského vozu Praga RN CAS 16 z roku 1952 tvořená řidičem, kominíkem, trubačem a dalšími třemi členy sboru v historických uniformách projížděla obcí a oznamovala zahájení oslav troubením a ruční sirénou.

Dále probíhal připravený program oslav. Vítání zástupců SDH z okolních i vzdálenějších míst rakovnického okresu, HZS Středočeského kraje, Obecního úřadu v Řevničově a zástupců místních složek a současně probíhala výstava – 2. ročník Setkání historické hasičské techniky.

Slavnostní schůze, která se konala v zasedací místnosti domu požárníků, začala s malým zpožděním, protože se očekával příjezd hejtmana Středočeského kraje. Schůzi řídil místostarosta SDH Řevničov p. Charvát. V úvodu přivítal hejtmana p. Bendla, 1. náměstka starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska p. Lišku, velitele HZS stanice Rakovník p. Jelínka , starostu Obecního úřadu v Řevničově p. Petráčka, zástupce místního Sokola, Obce baráčnické a všechny SDH okolních obcí, kterých se sešlo na tři desítky. Následovaly zprávy starosty našeho sboru p. Herčíka a velitele p. Zábranského. Dalším bodem slavnostní schůze bylo předání medailí, pamětních listů a věcných darů našim dlouholetým členům p. Marii Iblové, která je členem sboru 60 let a v letošním roce oslaví 90. narozeniny, p. Václavu Vernerovi, který je členem neuvěřitelných 64 let a p. Václavu Kuželovi s členstvím v délce 60. let. V dalším bodě proběhlo předání pamětních listů zástupcům všem zúčastněných SDH, kteří vystoupili se svými zdravicemi. Hejtman ve svém příspěvku vyzdvihl práci a aktivitu dobrovolných hasičů v obcích a poděkoval za jejich dlouholetou činnost. Dalším příspěvkem bylo vystoupení starosty obce Řevničov a velitele HZS stanice Rakovník. V závěrečném příspěvku promluvil 1.náměstek starosty SH ČMS p. Liška, ocenil práci dobrovolného hasičstva a popřál mnoho zdaru do dalších let.

Oslavy pokračovaly průvodem. Za prapory nesenými hasiči v zásahových oblecích, pochodovaly kladenské mažoretky, dále hasiči v dobových i nových uniformách, hasičská mládež a ostatní účastníci oslav. Do pochodu a celý den k poslechu a tanci hrála hudba pod vedením p. Šity.

Poté se většina přítomných přesunula na místo konání výstavy historické techniky, kde proběhly s funkčními exponáty ukázky.V anketě o nejhezčí exponát, která probíhala celý den, zvítězila PRAGA RN DVS z SDH Mšecké Žehrovice-Loděnice, na 2. místě ukázka s odsavačem kouře z SDH Lužná a na 3. místě ukázka s koňskou stříkačkou řevničovských hasičů.

V garážích Domu požárníků byla pro návštěvníky připravena výstava historických dokumentů z archivu sboru, která byla zajímavým průřezem života sboru od jeho založení po současnost a předměty z výstroje a výzbroje hasičského sboru používané JSDH k zásahům a k požárnímu sportu.

Oslavy byly zakončeny posezením před hasičárnou při diskuzích v pozdních hodinách.

Za Výbor SDH Řevničov místostarosta Miroslav Charvát.

 

13. akce – Chrášťany 125 let založení sboru
Datum: 12.07.2008

 

14. akce – Rozloučení s prázdninami
Datum: 30.08.2008

 

15. akce – Návštěva PYROCARu 2008
Datum: 30.08.2008

 

16. akce – Oslavy 130 let N. Strašecí
Datum: 13.09.2008
Dne 13.9.08′ se zástupci našeho sboru Zábranský Antonín, Šanda Jan a Slunečko Jiří s technikou Praga RN CAS 16 zúčastnili oslav k výročí 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Novém Strašecí. Na slavnostní schůzi řízené p. Zbyňkem Polívkou v jídelně základní školy se dostavili mimo jiné i hejtman Středočeského kraje p. Bendl, náměstek hejtmana p. Žák, zástupci Krajského ředitelství HZS Středočeského kraje, HZS Kladno, Kralupy n/Vl., Stochov, Slaný, Rakovník, 154. prapor Armády ČR z Rakovníka, p. Hégr za Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, starosta města Nového Strašecí p. Vajc a SDH z Mutějovic, Lužné, Rynholce, Srbče, Rudy, Třtice, Kroučové, Přílep, Mšece, Lán, Čisté, Mšeckých Žehrovic a samozřejmě z Řevničova. Po uctění památky zesnulých, přečtení zprávy jednatele sboru p. Josefa Kořána, vyznamenání členů a předání pamětních listů všem přítomným hostům následovala diskuse, v níž byla velmi kladně hodnocena dlouholetá bezvadná práce místního hasičstva a jako překvapení od místního městského úřadu z rukou ozbrojené stráže městské policie předána socha Svatého Floriana, patrona hasičů. Po zakončení schůze obědem bylo možné shlédnout ukázku požárního útoku v podání nejmladších hasičů a pak práci členů profesionálního záchranného sboru. Po celý den byla otevřena výstava s hasičskou tématikou v prostorách hasičské zbrojnice i okolí a na parkovišti kulturního centra se bylo možno pokochat hasičskou zásahovou technikou z dob současných i minulých a k tomu všemu pro potěšení ducha všech zůčastněných hrála novostrašecká ‚Modrá muzika‘. Den to byl opravdu vydařený neboť zábava pokračovala v hasičské zbrojnici debatou hostí no a komu se ještě nechtělo domů tak měl možnost zaskotačit si při večerní posvícenské tancovačce jíž jsme se pochopitelně nemohli nezůčastnit. Členům Sboru Dobrovolných Hasičů z Nového Strašecí děkujeme za pozvání a do dalších let jim přejeme hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů. ‚Kluci jen tak dál!‘

Za Výbor SDH Řevničov Jiří Slunečko.

 

17. akce – Námětové cvičení okrsku č. 8 – Řevničov
Datum: 04.10.2008
První říjnovou sobotu odpoledne uspořádal okrsek č. 8 – Řevničov pod vedením p. Jana Šandy a p. Miroslava Charváta
ve spolupráci s dobrovolnými hasiči z Pochvalova, Smilovic a Kozojed okrskové námětové cvičení. V 15:02 po ohlášení fiktivního požáru na „Džbáně“
byli svoláni členové JSDH Řevničov SMS zprávami systému Kango + do požární zbrojnice. Odtud vyrážel konvoj zásahových automobilů pod dohledem
Městské policie z Nového Strašecí k místní požární nádrži. Zde se započalo s dálkovou dopravou vody za použití čtyř přenosných motorových stříkaček
a hadicového vedení 19 x „B“ + 2 x „C“. V 15:24 po prudkém stoupání dlouhém 450 metrů se nám úspěšně podařilo vytlačit vodu až na místo zásahu.
Po rozebrání vedení se členové sborů přesunuli do Baráčnické rychty kde následovalo vyhodnocení celé akce a vřelá debata všech zúčastněných.

JSDH Řevničov – Tatra T 148 CAS 32 + Avia DVS-PS12 (4x“B“+2x“C“), 1+6 – členové: Zábranský A., Bříza M., Slunečko Jiří, Charvát M., Šanda J., Ševčík O.,
Štulík Petr a starosta SDH p.Herčík.

JSDH Pochvalov – Zetor 5711 + PS12 (5x“B“) 1+9 – pod velením p. Josefa Stacha.

JSDH Smilovice – Škoda Octavia + PS16 + (5x“B“) 1+7 velitel p.Martin Kučaba.

JSDH Kozojedy – Tatra 805+PS12 + (5x“B“) 1+7 s velitelem p.Rostislavem Chmelem.

Cvičení prověřilo naší akceschopnost a spolupráci při řešení krizových situací. Všem členům výjezdových jednotek děkujeme za účast a budeme se těšit na další setkání
u akcí pořádaných nejen osmým okrskem.

Za SDH Řevničov Jiří Slunečko

 

18. akce – Branný závod Třtice (děti a dorost)
Datum: 11.10.2008

 

19. akce – Námětové cvičení Lužná
Datum: 28.10.2008
28.10. 2008 od 10:00 hodin se konalo prověřovací cvičení jednotek požární ochrany okresu Rakovník v katastru obce Lužná.
Za JSDH Řevničov se zúčastnil Šanda J., Zábranský A., Habeš T., Štulík P., Očenáš J., Ševčík O. Naše technika DVS Avia 30 s
požárním agregátem PS-12, 10 hadic „B“, přechod 110 x B, klíče a spony na hadice. Zůčastnilo se 22 jednotek. Délka vedení byla 4km.
Více o cvičení na http://www.pozary.cz/rubriky/jsdh/proverovaci-cviceni-dalkova-doprava-vody-2008_14341.html.

 

20. akce – Oslava 75 let od založení Obce baráčníků
Datum: 08.11.2008
8.11.2008 od 14,00 hodin se konalo v místní sokolovně slavnostní zasedání k 75.výročí založení obce Řevničov VES se staročeskou poctou.
Za SDH jsme se zůčastnili Šanda J., Vejražková P. a Herčík V.
Dále hosté: místostarostka obce Řevničov p. Vejražková, za Sokol p. Charvátová, za Veleobec p. Nový – pantatínek, za IV. župu p. Zach – župní rychtář,
za III. župu Středokluky p. Čermák – rychtář a dále jen sousedé a tetičky ze XVII. župy Slaný a obcí Lužná, Lány, Ruda a N.Strašecí.
Po skončení byla volná zábava s hudbou a tombolou.

Fotografie z některých akcí: foto-vyjezdy-2008


Vytisknout tento příspěvek Vytisknout tento příspěvek

Žádný komentář »

Komentáře RSS · TrackBack URI

Napište komentář

Musíte být přihlášen, abyste mohl napsat komentář.